Cari Informasi Guru Besar


Kata Kunci Kategori

Halaman ini Untuk Pencarian Berdasarkan Kategori tertentu.

Jumlah Total Guru Besar = 326
 1. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta = 67
 2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung = 38
 3. UIN Sunan Ampel = 30
 4. UIN Sunan Kalijaga = 22
 5. UIN Alauddin Makassar = 21
 6. = 17
 7. UIN Sumatera Utara = 16
 8. UIN Walisongo Semarang = 13
 9. UIN Ar-Raniry Banda Aceh = 12
 10. = 12
 11. UIN Sultan Syarif Kasim Riau = 12
 12. IAIN Syekh Nurjati Cirebon = 10
 13. UIN Raden Fatah Palembang = 8
 14. = 6
 15. = 5
 16. = 5
 17. IAIN Jember = 4
 18. IAIN Salatiga = 3
 19. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang = 3
 20. = 3
 21. IAIN Tulungagung = 3
 22. IAIN Datokarama Palu = 3
 23. STAIN Jurai Siwo Metro = 2
 24. IAIN Surakarta = 2
 25. STAIN Kediri = 2
 26. IAIN Bengkulu = 1
 27. = 1
 28. IAIN Samarinda = 1
 29. = 1
 30. STAIN Batusangkar = 1
 31. STAIN Kudus = 1
 32. = 1
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Lt.7 Jakarta Pusat
Telp. 021-3853449, 3812344 Fax. 021- 34833981
©2015 Diktis