Daftar Lembaga

Madrasah Diniyah

No. Statistik Nama LembagaTingkat Alamat
1 311292710003 MDT Jabal Nur Ibtidaiyah / Ula Jl.Damai Km.13
2 311292710002 MDT Darussalam Ibtidaiyah / Ula Jl.Maleo HBM
3 311292710004 MDT Arraoda Ibtidaiyah / Ula Jl.S.Kalagison KM.10 masuk Kamp.Bugis
4 311292710012 MDT AL-FURQON Ibtidaiyah / Ula Jl.Bima
5 311292710011 MDT Al Munawarrah HBM Ibtidaiyah / Ula Jl.Sriti II HBM
6 311292710001 MDT Al Amin Ibtidaiyah / Ula Jl.Merpati No.17 Komp.Masjid Al Amin
7 311292710006 MDT Qurratu''ain Ibtidaiyah / Ula Jl.Danau Tempe kampung salak
8 321292710001 MDT Muhammadiyah Al Amin Tsanawiyah / Wustha Jl.Basukai Rahmat KM.10
9 411292080044 UMMUL QURO Ibtidaiyah / Ula JL. UTARUM COA
10 331292060004 BAITUSSALAM Ibtidaiyah / Ula Stengkol 1
1 2 3 4 7669 Next >> Jumlah Data : 76683