Program Studi Belum Akreditasi pada IAIN

No. Program Studi Nama PTKIN Detail
1. 
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung
2. 
Pendidikan Bahasa Arab
IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung
3. 
Akuntansi Syari`ah
IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung
4. 
Manajemen Dakwah
IAIN Surakarta
5. 
Psikologi Islam
IAIN Surakarta
6. 
Manajemen Zakat dan Wakaf
IAIN Surakarta
7. 
Manajemen Dakwah
IAIN Salatiga
8. 
Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)
IAIN Purwokerto
9. 
Perbankan Syari`ah
IAIN Ponorogo
10. 
Perbandingan Agama
IAIN Parepare
11. 
Pendidikan Agama Islam
IAIN Palopo
12. 
Hukum Ekonomi Syari`ah (mu`amalah)
IAIN Manado
13. 
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
IAIN Madura
14. 
Pendidikan Agama Islam
IAIN Madura
15. 
Akuntansi Syari`ah
IAIN Madura
16. 
Bimbingan dan Konseling Islam
IAIN Madura
17. 
Ekonomi Syari`ah
IAIN Madura
18. 
Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
IAIN Madura
19. 
Komunikasi dan Penyiaran Islam
IAIN Madura
20. 
Pendidikan Guru MI (PGMI)
IAIN Madura
21. 
Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
IAIN Madura
22. 
Tadris Bahasa Indonesia
IAIN Madura
23. 
Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial
IAIN Madura
24. 
Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)
IAIN Kudus
25. 
Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)
IAIN Kediri
26. 
Ekonomi Syari`ah
IAIN Fattahul Muluk Papua
27. 
Hukum Tatanegara (Siyasah)
IAIN Fattahul Muluk Papua
28. 
Manajemen Pendidikan Islam
IAIN Fattahul Muluk Papua
29. 
Pendidikan Guru MI (PGMI)
IAIN Fattahul Muluk Papua
30. 
Pendidikan Islam Anak Usia Dini
IAIN Fattahul Muluk Papua
31. 
Perbankan Syari`ah
IAIN Fattahul Muluk Papua
32. 
Tadris Bahasa Inggris
IAIN Fattahul Muluk Papua
33. 
Tadris Matematika
IAIN Fattahul Muluk Papua
34. 
Peradilan Agama
IAIN Curup
35. 
Pendidikan Guru MI (PGMI)
IAIN Bukittinggi
36. 
Tadris Bahasa Inggris
IAIN Bukittinggi
37. 
Bimbingan dan Konseling Islam
IAIN Ambon
38. 
Pendidikan Guru MI (PGMI)
IAIN Ambon