Varian Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

No. Nama Prodi Jml Akreditasi
Berlaku Daluwarsa Belum Akreditasi
A B C Jml % Jml % Jml %
                       
1Administrasi Negara2 0 1 0 1501 50 0 0
2Administrasi Perpajakan1 0 1 0 11000 0 0 0
3Agama dan Filsafat1 0 1 0 11000 0 0 0
4Agama dan Filsafat Islam1 0 0 0 001 100 0 0
5Agribisnis2 1 1 0 21000 0 0 0
6Agroteknologi2 0 2 0 21000 0 0 0
7Akhlak dan Tasawuf5 0 2 3 51000 0 0 0
8Akidah dan Filsafat Islam20 5 13 0 18902 10 0 0
9Akuntansi6 0 5 1 61000 0 0 0
10Akuntansi Syari`ah6 0 3 0 3500 0 3 50
11Arsitektur2 0 0 2 21000 0 0 0
12Asuransi Syari`ah1 0 0 1 11000 0 0 0
13Bahasa dan Sastra Arab14 7 4 3 141000 0 0 0
14Bahasa dan Sastra Inggris3 0 3 0 31000 0 0 0
15Bahasa Inggris1 0 1 0 11000 0 0 0
16Bimbingan dan Konseling Islam35 5 14 10 2982.93 8.6 3 8.6
17Bimbingan Penyuluhan Islam3 1 2 0 31000 0 0 0
18Biologi8 1 4 3 81000 0 0 0
19Dirasah Islamiyah6 2 0 1 3502 33.3 1 16.7
20Ekonomi Islam4 0 3 1 41000 0 0 0
21Ekonomi Pembangunan1 1 0 0 11000 0 0 0
22Ekonomi Syari`ah60 5 39 8 5286.74 6.7 4 6.7
23Farmasi3 0 2 1 31000 0 0 0
24Filsafat Agama8 0 8 0 81000 0 0 0
25Filsafat dan Pemikiran Islam1 0 0 0 000 0 1 100
26Filsafat dan Pemikiran Politik Islam2 0 1 0 1501 50 0 0
27Filsafat Islam2 0 0 0 002 100 0 0
28Filsafat Politik Islam1 0 0 0 001 100 0 0
29Fiqh Modern2 0 1 0 1500 0 1 50
30Fisika5 0 4 1 51000 0 0 0
31Gizi1 0 0 0 000 0 1 100
32Hukum Acara Peradilan1 0 1 0 11000 0 0 0
33Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan1 0 1 0 11000 0 0 0
34Hukum Bisnis Syari`ah1 0 1 0 11000 0 0 0
35Hukum dan Pranata Sosial Islam1 0 0 0 000 0 1 100
36Hukum Ekonomi Syari`ah1 0 1 0 11000 0 0 0
37Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)56 12 31 6 4987.52 3.6 4 7.1
38Hukum Internasional Islam1 0 0 0 000 0 1 100
39Hukum Islam9 1 3 1 555.64 44.4 0 0
40Hukum Islam (Syari`ah)1 0 0 1 11000 0 0 0
41Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)72 15 45 7 6793.13 4.2 2 2.8
42Hukum Pidana dan Ketatanegaraan2 0 2 0 21000 0 0 0
43Hukum Pidana Islam (Jinayah)17 4 8 3 1588.22 11.8 0 0
44Hukum Tatanegara2 0 1 1 21000 0 0 0
45Hukum Tatanegara (Siyasah)15 2 6 3 1173.31 6.7 3 20
46Ilmu Administrasi Negara1 0 1 0 11000 0 0 0
47Ilmu Agama Islam3 2 0 0 266.71 33.3 0 0
48Ilmu Akidah1 0 1 0 11000 0 0 0
49Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir52 11 26 10 4790.43 5.8 2 3.8
50Ilmu Aqidah2 1 1 0 21000 0 0 0
51Ilmu Dakwah3 0 0 0 001 33.3 2 66.7
52Ilmu Ekonomi3 0 2 0 266.70 0 1 33.3
53Ilmu Falak2 0 2 0 21000 0 0 0
54Ilmu Hadits9 0 5 4 91000 0 0 0
55Ilmu Hubungan Internasional1 1 0 0 11000 0 0 0
56Ilmu Hukum7 2 5 0 71000 0 0 0
57Ilmu Keislaman1 0 0 1 11000 0 0 0
58Ilmu Keperawatan1 0 1 0 11000 0 0 0
59Ilmu Kesejahteraan Sosial1 1 0 0 11000 0 0 0
60Ilmu Komunikasi5 0 5 0 51000 0 0 0
61Ilmu Pemerintahan1 0 1 0 11000 0 0 0
62Ilmu Pendidikan Dasar Islam2 0 2 0 21000 0 0 0
63Ilmu Perpustakaan7 2 4 1 71000 0 0 0
64Ilmu Pertanian2 0 0 0 000 0 2 100
65Ilmu Peternakan1 0 1 0 11000 0 0 0
66Ilmu Politik6 1 5 0 61000 0 0 0
67Ilmu Syari`ah1 0 0 0 001 100 0 0
68Ilmu Tarbiyah1 0 0 0 001 100 0 0
69Interdisciplinary Islamic Studies1 0 0 0 000 0 1 100
70Islam dan Modernitas1 0 0 0 000 0 1 100
71Jurnalistik3 0 1 1 266.70 0 1 33.3
72Kajian Agama-Agama1 0 1 0 11000 0 0 0
73Kebidanan1 0 1 0 11000 0 0 0
74Keperawatan1 0 1 0 11000 0 0 0
75Kesehatan Masyarakat2 0 2 0 21000 0 0 0
76Kesejahteraan Sosial1 0 1 0 11000 0 0 0
77Keuangan Islam1 1 0 0 11000 0 0 0
78Kimia7 1 3 1 571.41 14.3 1 14.3
79Komunikasi dan Penyiaran Islam53 4 33 10 4788.73 5.7 3 5.7
80Komunikasi Islam1 0 1 0 11000 0 0 0
81Manajemen7 1 5 0 685.71 14.3 0 0
82Manajemen Bisnis Syari`ah1 0 1 0 11000 0 0 0
83Manajemen Dakwah22 7 6 5 1881.80 0 4 18.2
84Manajemen Informatika1 0 0 1 11000 0 0 0
85Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah1 0 0 0 001 100 0 0
86Manajemen Keuangan Syari`ah3 1 0 1 266.71 33.3 0 0
87Manajemen Pendidikan1 1 0 0 11000 0 0 0
88Manajemen Pendidikan Islam60 13 32 10 5591.72 3.3 3 5
89Manajemen Perbankan Syariah3 1 2 0 31000 0 0 0
90Manajemen Perbankan Syari`ah1 1 0 0 11000 0 0 0
91Manajemen Perusahaan1 0 1 0 11000 0 0 0
92Manajemen Syari`ah1 0 1 0 11000 0 0 0
93Manajemen Zakat dan Wakaf2 0 0 0 000 0 2 100
94Matematika7 1 4 1 685.71 14.3 0 0
95Ners1 0 1 0 11000 0 0 0
96Pemikiran Dalam Islam1 0 0 0 000 0 1 100
97Pemikiran Islam1 0 1 0 11000 0 0 0
98Pemikiran Islam Modern1 0 0 0 000 0 1 100
99Pemikiran Politik Islam2 0 1 0 1501 50 0 0
100Pendidikan Agama1 1 0 0 11000 0 0 0
101Pendidikan Agama Islam100 31 53 5 89895 5 6 6
102Pendidikan Bahasa Arab63 21 36 3 6095.21 1.6 2 3.2
103Pendidikan Bahasa Inggris12 2 9 1 121000 0 0 0
104Pendidikan Biologi8 1 6 1 81000 0 0 0
105Pendidikan Dokter1 0 1 0 11000 0 0 0
106Pendidikan Ekonomi1 0 1 0 11000 0 0 0
107Pendidikan Fisika7 0 6 0 685.70 0 1 14.3
108Pendidikan Guru MI (PGMI)49 5 23 13 4183.71 2 7 14.3
109Pendidikan IPS2 2 0 0 21000 0 0 0
110Pendidikan Islam6 0 5 0 583.31 16.7 0 0
111Pendidikan Islam Anak Usia Dini1 0 0 0 000 0 1 100
112Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)30 1 13 12 2686.70 0 4 13.3
113Pendidikan Kimia7 1 5 0 685.70 0 1 14.3
114Pendidikan Matematika17 0 13 3 1694.10 0 1 5.9
115Pendidikan Teknik Elektro1 0 0 1 11000 0 0 0
116Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer1 0 0 1 11000 0 0 0
117Pendidikan Teknologi Informasi1 0 0 1 11000 0 0 0
118Pengembangan Masyarakat Islam16 2 8 3 1381.33 18.8 0 0
119Pengkajian Islam4 3 0 0 3751 25 0 0
120Peradaban Islam1 0 0 1 11000 0 0 0
121Peradilan Agama3 0 1 0 133.30 0 2 66.7
122Perbandingan Agama17 3 10 1 1482.42 11.8 1 5.9
123Perbandingan Hukum1 0 1 0 11000 0 0 0
124Perbandingan Madzhab dan Hukum13 5 8 0 131000 0 0 0
125Perbankan Syariah2 0 1 1 21000 0 0 0
126Perbankan Syari`ah42 4 21 11 3685.71 2.4 5 11.9
127Perkembangan Modern dalam Islam1 0 0 0 000 0 1 100
128Perpuskaan, Arsip dan Dokumentasi1 0 1 0 11000 0 0 0
129Perpustakaan dan Informasi Islam2 1 1 0 21000 0 0 0
130Peternakan1 0 1 0 11000 0 0 0
131Politik Islam2 0 1 1 21000 0 0 0
132Psikologi9 1 7 1 91000 0 0 0
133Psikologi Islam5 0 2 1 3601 20 1 20
134Sastra Inggris5 2 3 0 51000 0 0 0
135Sejarah dan Kebudayaan Islam16 4 8 3 1593.80 0 1 6.3
136Sejarah dan Kebudayaan slam1 0 1 0 11000 0 0 0
137Sejarah dan Peradaban Islam2 1 1 0 21000 0 0 0
138Sejarah Peradaban Islam1 0 0 0 001 100 0 0
139Sistem Informasi3 0 1 2 31000 0 0 0
140Sistem Informatika2 1 0 1 21000 0 0 0
141Sosiologi4 3 1 0 41000 0 0 0
142Sosiologi Agama8 0 6 2 81000 0 0 0
143Studi Agama-Agama (Religious Studies)1 0 1 0 11000 0 0 0
144Studi Al-Qur`an1 0 0 0 000 0 1 100
145Studi Bahasa Arab1 0 0 0 000 0 1 100
146Studi Ilmu Agama Islam1 1 0 0 11000 0 0 0
147Studi Islam1 1 0 0 11000 0 0 0
148Studi Pendidikan Islam1 0 0 0 000 0 1 100
149Studi Pengembangan Masyarakat Islam1 0 0 0 001 100 0 0
150Tadris Bahasa Indonesia2 0 1 0 1500 0 1 50
151Tadris Bahasa Inggris32 1 20 5 2681.32 6.3 4 12.5
152Tadris Biologi8 0 6 2 81000 0 0 0
153Tadris Fisika6 0 4 2 61000 0 0 0
154Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)1 0 1 0 11000 0 0 0
155Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial1 0 0 0 000 0 1 100
156Tadris IPS2 1 1 0 21000 0 0 0
157Tadris Matematika13 1 7 3 1184.61 7.7 1 7.7
158Tarjamah1 1 0 0 11000 0 0 0
159Tasawuf dan Psikoterapi3 0 3 0 31000 0 0 0
160Teknik Arsitektur2 0 1 1 21000 0 0 0
161Teknik Elektronika2 0 2 0 21000 0 0 0
162Teknik Industri2 0 2 0 21000 0 0 0
163Teknik Informatika6 1 4 1 61000 0 0 0
164Teknik Komputer1 0 0 0 000 0 1 100
165Teknik Lingkungan2 0 0 1 1500 0 1 50
166Teknik Perencanaan Wilayah Kota1 0 1 0 11000 0 0 0
167Teknologi Hasil Ternak1 0 0 0 000 0 1 100
168Teknologi Pakan dan Nutrisi Ternak1 0 0 0 000 0 1 100
169Teknologi Produksi Ternak1 0 0 0 000 0 1 100
170Tradisi Pendidikan Islam1 0 0 0 000 0 1 100
171Zakat dan Wakaf2 0 1 1 21000 0 0 0