Varian Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

No. Nama Prodi Jml Akreditasi
Berlaku Daluwarsa Belum Akreditasi
A B C Jml % Jml % Jml %
                       
1Administrasi Negara2 0 1 0 1501 50 0 0
2Administrasi Perpajakan1 0 1 0 11000 0 0 0
3Agama dan Filsafat1 0 1 0 11000 0 0 0
4Agama dan Filsafat Islam1 0 1 0 11000 0 0 0
5Agribisnis2 1 1 0 21000 0 0 0
6Agroteknologi2 0 2 0 21000 0 0 0
7Akhlak dan Tasawuf5 0 2 3 51000 0 0 0
8Akidah dan Filsafat Islam20 7 11 0 18902 10 0 0
9Akuntansi6 0 5 1 61000 0 0 0
10Akuntansi Syari`ah6 0 3 0 3500 0 3 50
11Arsitektur2 0 0 2 21000 0 0 0
12Asuransi Syariah1 0 1 0 11000 0 0 0
13Asuransi Syari`ah1 0 0 1 11000 0 0 0
14Bahasa dan Sastra Arab14 7 4 3 141000 0 0 0
15Bahasa dan Sastra Inggris3 0 3 0 31000 0 0 0
16Bahasa Inggris1 0 1 0 11000 0 0 0
17Bimbingan dan Konseling Islam35 5 14 10 2982.93 8.6 3 8.6
18Bimbingan Konseling Islam1 1 0 0 11000 0 0 0
19Bimbingan Penyuluhan Islam3 1 2 0 31000 0 0 0
20Biologi8 1 4 3 81000 0 0 0
21Dirasah Islamiyah6 3 0 1 466.71 16.7 1 16.7
22Ekonomi Islam4 0 3 1 41000 0 0 0
23Ekonomi Pembangunan1 1 0 0 11000 0 0 0
24Ekonomi Syariah1 0 1 0 11000 0 0 0
25Ekonomi Syari`ah60 5 40 8 5388.34 6.7 3 5
26Farmasi3 0 2 1 31000 0 0 0
27Filsafat Agama8 0 8 0 81000 0 0 0
28Filsafat dan Pemikiran Islam1 0 0 0 000 0 1 100
29Filsafat dan Pemikiran Politik Islam2 0 1 0 1501 50 0 0
30Filsafat Islam2 0 0 0 002 100 0 0
31Filsafat Politik Islam1 0 0 0 001 100 0 0
32Fiqh Modern2 0 1 0 1500 0 1 50
33Fisika5 0 4 1 51000 0 0 0
34Gizi1 0 0 0 000 0 1 100
35Hukum Acara Peradilan1 0 1 0 11000 0 0 0
36Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan1 0 1 0 11000 0 0 0
37Hukum Bisnis Syari`ah1 0 1 0 11000 0 0 0
38Hukum dan Pranata Sosial Islam1 0 0 0 000 0 1 100
39Hukum Ekonomi Syari`ah1 0 1 0 11000 0 0 0
40Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)56 12 33 4 4987.52 3.6 4 7.1
41Hukum Internasional Islam1 0 0 0 000 0 1 100
42Hukum Islam9 1 5 0 666.73 33.3 0 0
43Hukum Islam (Syari`ah)1 0 0 1 11000 0 0 0
44Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)72 15 46 7 6894.42 2.8 2 2.8
45Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)1 0 1 0 11000 0 0 0
46Hukum Pidana dan Ketatanegaraan2 0 2 0 21000 0 0 0
47Hukum Pidana Islam (Jinayah)17 5 7 3 1588.22 11.8 0 0
48Hukum Tatanegara2 0 1 1 21000 0 0 0
49Hukum Tatanegara (Siyasah)16 2 7 3 12751 6.3 3 18.8
50Ilmu Administrasi Negara1 0 1 0 11000 0 0 0
51Ilmu Agama Islam3 2 0 0 266.71 33.3 0 0
52Ilmu Akidah1 0 1 0 11000 0 0 0
53Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir52 11 26 10 4790.43 5.8 2 3.8
54Ilmu Aqidah2 1 1 0 21000 0 0 0
55Ilmu Dakwah3 0 0 0 001 33.3 2 66.7
56Ilmu Ekonomi3 0 3 0 31000 0 0 0
57Ilmu Falak2 1 1 0 21000 0 0 0
58Ilmu Hadits11 0 7 4 111000 0 0 0
59Ilmu Hubungan Internasional1 1 0 0 11000 0 0 0
60Ilmu Hukum7 3 4 0 71000 0 0 0
61Ilmu Keislaman1 0 0 1 11000 0 0 0
62Ilmu Keperawatan1 0 1 0 11000 0 0 0
63Ilmu Kesejahteraan Sosial1 1 0 0 11000 0 0 0
64Ilmu Komputer1 0 0 1 11000 0 0 0
65Ilmu Komunikasi6 1 5 0 61000 0 0 0
66Ilmu Pemerintahan1 0 1 0 11000 0 0 0
67Ilmu Pendidikan Dasar Islam2 0 2 0 21000 0 0 0
68Ilmu Perpustakaan8 2 5 1 81000 0 0 0
69Ilmu Pertanian2 0 0 0 000 0 2 100
70Ilmu Peternakan1 0 1 0 11000 0 0 0
71Ilmu Politik6 1 5 0 61000 0 0 0
72Ilmu Syari`ah1 0 0 0 001 100 0 0
73Ilmu Tarbiyah1 0 0 0 001 100 0 0
74Interdisciplinary Islamic Studies1 0 0 0 000 0 1 100
75Islam dan Modernitas1 0 0 0 000 0 1 100
76Jurnalistik3 0 1 1 266.70 0 1 33.3
77Kajian Agama-Agama1 0 1 0 11000 0 0 0
78Kebidanan1 0 1 0 11000 0 0 0
79Keperawatan1 0 1 0 11000 0 0 0
80Kesehatan Masyarakat2 0 2 0 21000 0 0 0
81Kesejahteraan Sosial1 0 1 0 11000 0 0 0
82Keuangan Islam1 1 0 0 11000 0 0 0
83Kimia7 1 3 1 571.41 14.3 1 14.3
84Komunikasi dan Penyiaran Islam54 5 33 10 4888.93 5.6 3 5.6
85Komunikasi Islam1 0 1 0 11000 0 0 0
86Manajemen7 1 5 0 685.71 14.3 0 0
87Manajemen Bisnis Syari`ah1 0 1 0 11000 0 0 0
88Manajemen Dakwah22 7 6 5 1881.80 0 4 18.2
89Manajemen Informatika1 0 0 1 11000 0 0 0
90Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah1 0 0 0 001 100 0 0
91Manajemen Keuangan Syari`ah3 1 0 1 266.71 33.3 0 0
92Manajemen Pendidikan1 1 0 0 11000 0 0 0
93Manajemen Pendidikan Islam60 15 30 10 5591.72 3.3 3 5
94Manajemen Perbankan Syariah3 1 2 0 31000 0 0 0
95Manajemen Perbankan Syari`ah1 1 0 0 11000 0 0 0
96Manajemen Perusahaan1 0 1 0 11000 0 0 0
97Manajemen Syari`ah1 0 1 0 11000 0 0 0
98Manajemen Zakat dan Wakaf2 0 0 0 000 0 2 100
99Matematika8 1 4 2 787.51 12.5 0 0
100Ners1 0 1 0 11000 0 0 0
101Pemikiran Dalam Islam1 0 0 0 000 0 1 100
102Pemikiran Islam1 0 1 0 11000 0 0 0
103Pemikiran Islam Modern1 0 0 0 000 0 1 100
104Pemikiran Politik Islam2 1 0 0 1501 50 0 0
105Pendidikan Agama1 1 0 0 11000 0 0 0
106Pendidikan Agama Islam101 31 55 6 9291.14 4 5 5
107Pendidikan Bahasa Arab63 23 34 3 6095.21 1.6 2 3.2
108Pendidikan Bahasa Inggris12 2 10 0 121000 0 0 0
109Pendidikan Biologi8 1 6 1 81000 0 0 0
110Pendidikan Dokter2 0 1 1 21000 0 0 0
111Pendidikan Ekonomi1 0 1 0 11000 0 0 0
112Pendidikan Fisika7 0 7 0 71000 0 0 0
113Pendidikan Guru MI (PGMI)49 5 24 13 4285.71 2 6 12.2
114Pendidikan IPS2 2 0 0 21000 0 0 0
115Pendidikan Islam6 0 5 0 583.31 16.7 0 0
116Pendidikan Islam Anak Usia Dini1 0 0 1 11000 0 0 0
117Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)33 1 14 14 2987.90 0 4 12.1
118Pendidikan Kimia7 1 5 0 685.70 0 1 14.3
119Pendidikan Matematika17 0 14 2 1694.10 0 1 5.9
120Pendidikan Teknik Elektro1 0 0 1 11000 0 0 0
121Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer1 0 0 1 11000 0 0 0
122Pendidikan Teknologi Informasi1 0 0 1 11000 0 0 0
123Pengembangan Masyarakat Islam17 4 7 3 1482.43 17.6 0 0
124Pengkajian Islam4 3 0 0 3751 25 0 0
125Peradaban Islam1 0 0 1 11000 0 0 0
126Peradilan Agama3 0 1 0 133.30 0 2 66.7
127Perbandingan Agama17 3 10 1 1482.42 11.8 1 5.9
128Perbandingan Hukum1 0 1 0 11000 0 0 0
129Perbandingan Madzhab1 0 1 0 11000 0 0 0
130Perbandingan Madzhab dan Hukum13 5 8 0 131000 0 0 0
131Perbankan Syariah2 0 1 1 21000 0 0 0
132Perbankan Syari`ah42 5 22 10 3788.11 2.4 4 9.5
133Perkembangan Modern dalam Islam1 0 0 0 000 0 1 100
134Perpuskaan, Arsip dan Dokumentasi1 0 1 0 11000 0 0 0
135Perpustakaan dan Informasi Islam2 1 1 0 21000 0 0 0
136Peternakan1 0 1 0 11000 0 0 0
137Politik Islam2 0 1 1 21000 0 0 0
138Psikologi9 1 7 1 91000 0 0 0
139Psikologi Islam6 0 3 1 466.71 16.7 1 16.7
140Sastra Inggris5 2 3 0 51000 0 0 0
141Sejarah dan Kebudayaan Islam16 4 8 3 1593.80 0 1 6.3
142Sejarah dan Kebudayaan slam1 0 1 0 11000 0 0 0
143Sejarah dan Peradaban Islam2 1 1 0 21000 0 0 0
144Sejarah Peradaban Islam1 0 0 0 001 100 0 0
145Sistem Informasi4 0 1 3 41000 0 0 0
146Sistem Informatika2 1 0 1 21000 0 0 0
147Sosiologi4 3 1 0 41000 0 0 0
148Sosiologi Agama8 0 6 2 81000 0 0 0
149Studi Agama-Agama2 1 1 0 21000 0 0 0
150Studi Agama-Agama (Religious Studies)1 0 1 0 11000 0 0 0
151Studi Al-Qur`an1 0 0 0 000 0 1 100
152Studi Bahasa Arab1 0 0 0 000 0 1 100
153Studi Ilmu Agama Islam1 1 0 0 11000 0 0 0
154Studi Islam1 1 0 0 11000 0 0 0
155Studi Pendidikan Islam1 0 0 0 000 0 1 100
156Studi Pengembangan Masyarakat Islam1 0 0 0 001 100 0 0
157Tadris Bahasa Indonesia2 0 1 0 1500 0 1 50
158Tadris Bahasa Inggris32 1 21 4 2681.32 6.3 4 12.5
159Tadris Biologi8 0 7 1 81000 0 0 0
160Tadris Fisika6 0 4 2 61000 0 0 0
161Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)1 0 1 0 11000 0 0 0
162Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial1 0 0 0 000 0 1 100
163Tadris IPS2 1 1 0 21000 0 0 0
164Tadris Kimia1 0 0 1 11000 0 0 0
165Tadris Matematika13 1 7 3 1184.61 7.7 1 7.7
166Tarjamah1 1 0 0 11000 0 0 0
167Tasawuf dan Psikoterapi4 0 4 0 41000 0 0 0
168Teknik Arsitektur2 0 1 1 21000 0 0 0
169Teknik Elektronika2 0 2 0 21000 0 0 0
170Teknik Industri2 0 2 0 21000 0 0 0
171Teknik Informatika6 1 4 1 61000 0 0 0
172Teknik Komputer1 0 0 0 000 0 1 100
173Teknik Lingkungan2 0 0 1 1500 0 1 50
174Teknik Perencanaan Wilayah Kota1 0 1 0 11000 0 0 0
175Teknologi Hasil Ternak1 0 0 0 000 0 1 100
176Teknologi Pakan dan Nutrisi Ternak1 0 0 0 000 0 1 100
177Teknologi Produksi Ternak1 0 0 0 000 0 1 100
178Tradisi Pendidikan Islam1 0 0 0 000 0 1 100
179Zakat dan Wakaf2 0 1 1 21000 0 0 0