Varian Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta

No. Nama Prodi Jml Akreditasi
Berlaku Daluwarsa Belum Akreditasi
A B C Jml % Jml % Jml %
                       
1413/SK/BAN-PT/Akred/S/II/20181 0 0 1 110000 00
2Akhlak dan Tasawuf5 0 1 4 510000 00
3Akidah dan Filsafat8 0 0 0 00337.5 562.5
4Akuntansi Syari`ah4 1 1 0 250125 125
5Bahasa dan Sastra Arab5 1 2 1 480120 00
6Bimbingan dan Konseling Islam1 0 0 0 0000 1100
7Bimbingan dan Penyuluhan Islam26 0 4 12 1661.5623.1 415.4
8Bisnis dan Manajemen Syari`ah3 0 1 2 310000 00
9Ekonomi dan Perbankan Islam1 0 0 0 001100 00
10Ekonomi Syariah8 0 1 5 67500 112.5
11Ekonomi Syari`ah132 0 33 57 9068.21410.6 2821.2
12Filsafat Agama1 0 1 0 110000 00
13Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)108 2 28 33 6358.32220.4 2321.3
14Hukum Islam6 0 2 0 233.3350 116.7
15Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)180 2 59 52 11362.83117.2 3620
16Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)5 0 1 4 510000 00
17Hukum Keluarga (Al-Ahwal AL-Syakhshiyyah)3 0 0 3 310000 00
18Hukum Pidana Islam (Jinayah)11 0 1 2 327.3327.3 545.5
19Hukum Tatanegara (Siyasah)4 0 0 3 37500 125
20Ilmu Agama Islam7 1 3 0 457.1342.9 00
21Ilmu Al Qur`an Dan Tafsir3 0 2 1 310000 00
22Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir32 0 5 16 2165.6412.5 721.9
23Ilmu Aqidah3 0 1 1 266.7133.3 00
24Ilmu Dakwah1 0 0 0 001100 00
25Ilmu Hadits4 0 0 1 12500 375
26Ilmu Syari`ah1 1 0 0 110000 00
27Ilmu Tasawuf2 0 0 2 210000 00
28Kependidikan Islam13 0 7 1 861.5430.8 17.7
29Keuangan dan Perbankan Syari`ah1 0 0 0 0000 1100
30Komunikasi dan Penyiaran Islam111 2 28 27 5751.42724.3 2724.3
31konomi Syari`ah1 0 0 1 110000 00
32Manajemen Dakwah12 0 0 5 541.7216.7 541.7
33Manajemen Keuangan Syari`ah2 0 1 0 150150 00
34Manajemen Pendidikan Islam89 1 18 52 7179.866.7 1213.5
35Manajemen Perbankan Syari`ah2 0 0 0 002100 00
36Manajemen Syari`ah2 0 0 0 00150 150
37Pemikiran Islam4 0 1 0 125125 250
38Pendidikan Agama Islam482 24 277 99 400837014.5 122.5
39Pendidikan Bahasa Arab88 2 24 32 5865.91719.3 1314.8
40Pendidikan Guru MI (PGMI)23 0 1 16 1773.900 626.1
41Pendidikan Islam16 1 9 0 1062.5531.3 16.3
42Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)56 0 8 37 4580.447.1 712.5
43Pengembangan Masyarakat Islam9 0 0 2 222.2333.3 444.4
44Pengkajian Islam4 1 0 0 125250 125
45Peradilan Agama1 0 0 0 0000 1100
46Perbandingan Agama7 0 0 0 00571.4 228.6
47Perbandingan Madzhab1 0 0 0 0000 1100
48Perbandingan Madzhab dan Hukum6 0 1 0 116.7350 233.3
49Perbankan Syari`ah55 0 12 18 3054.5916.4 1629.1
50Perdata dan Pidana Islam1 0 0 0 0000 1100
51PGMI60 0 14 28 42701728.3 11.7
52Politik Islam1 1 0 0 110000 00
53Psikologi Islam1 0 0 0 001100 00
54Psikologi Pendidikan Islam1 0 1 0 110000 00
55Sastra Arab2 0 0 0 0000 150
56Sejarah dan Kebudayaan Islam3 0 0 0 00133.3 266.7
57Tadris Bahasa Indonesia1 0 0 1 110000 00
58Tadris Bahasa Inggris9 0 1 1 222.2444.4 333.3
59Tadris Biologi1 0 0 0 001100 00
60Tadris Matematika2 0 0 1 15000 150
61Tafsir Hadits19 2 1 3 631.61157.9 210.5
62Zakat dan Wakaf3 0 0 0 0000 3100