Varian Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta

No. Nama Prodi Jml Akreditasi
Berlaku Daluwarsa Belum Akreditasi
A B C Jml % Jml % Jml %
                       
1413/SK/BAN-PT/Akred/S/II/20181 0 0 1 110000 00
2Akhlak dan Tasawuf5 0 1 4 510000 00
3Akidah dan Filsafat8 0 0 0 00337.5 562.5
4Akuntansi Syari`ah4 1 1 0 250125 125
5Bahasa dan Sastra Arab5 1 2 1 480120 00
6Bimbingan dan Konseling Islam1 0 0 0 0000 1100
7Bimbingan dan Penyuluhan Islam26 0 4 12 1661.5623.1 415.4
8Bisnis dan Manajemen Syari`ah3 0 1 2 310000 00
9Ekonomi dan Perbankan Islam1 0 0 0 001100 00
10Ekonomi Syari`ah132 0 28 61 8967.41511.4 2821.2
11Filsafat Agama1 0 1 0 110000 00
12Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)109 2 30 31 6357.82321.1 2321.1
13Hukum Islam6 0 2 0 233.3350 116.7
14Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)180 2 56 54 11262.23217.8 3620
15Hukum Keluarga (Al-Ahwal AL-Syakhshiyyah)3 0 0 3 310000 00
16Hukum Pidana Islam (Jinayah)10 0 1 1 220330 550
17Hukum Tatanegara (Siyasah)4 0 0 3 37500 125
18Ilmu Agama Islam7 1 3 0 457.1342.9 00
19Ilmu Al Qur`an Dan Tafsir3 0 2 1 310000 00
20Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir30 0 4 15 1963.3413.3 723.3
21Ilmu Aqidah3 0 1 1 266.7133.3 00
22Ilmu Dakwah1 0 0 0 001100 00
23Ilmu Hadits4 0 0 1 12500 375
24Ilmu Syari`ah1 1 0 0 110000 00
25Ilmu Tasawuf2 0 0 2 210000 00
26Kependidikan Islam14 0 7 1 857.1535.7 17.1
27Keuangan dan Perbankan Syari`ah1 0 0 0 0000 1100
28Komunikasi dan Penyiaran Islam109 2 26 27 5550.52724.8 2724.8
29konomi Syari`ah1 0 0 1 110000 00
30Manajemen Dakwah12 0 0 5 541.7216.7 541.7
31Manajemen Keuangan Syari`ah2 0 1 0 150150 00
32Manajemen Pendidikan Islam86 1 16 50 6777.978.1 1214
33Manajemen Perbankan Syari`ah2 0 0 0 002100 00
34Manajemen Syari`ah2 0 0 0 00150 150
35Pemikiran Islam4 0 1 0 125125 250
36Pendidikan Agama Islam476 18 270 96 38480.77916.6 132.7
37Pendidikan Bahasa Arab87 2 24 31 5765.51719.5 1314.9
38Pendidikan Guru MI (PGMI)17 0 1 10 1164.700 635.3
39Pendidikan Islam16 1 7 1 956.3637.5 16.3
40Pendidikan Islam Anak Usia Dini39 0 6 25 3179.5410.3 410.3
41Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)5 0 0 2 24000 360
42Pengembangan Masyarakat Islam8 0 0 2 225337.5 337.5
43Pengkajian Islam4 1 0 0 125250 125
44Peradilan Agama1 0 0 0 0000 1100
45Perbandingan Agama7 0 0 0 00571.4 228.6
46Perbandingan Madzhab1 0 0 0 0000 1100
47Perbandingan Madzhab dan Hukum5 0 0 0 00360 240
48Perbankan Syari`ah52 0 11 17 2853.8917.3 1528.8
49Perdata dan Pidana Islam1 0 0 0 0000 1100
50PGMI60 0 15 27 42701728.3 11.7
51Politik Islam1 1 0 0 110000 00
52Psikologi Islam1 0 0 0 001100 00
53Psikologi Pendidikan Islam1 0 1 0 110000 00
54Sastra Arab2 0 0 0 0000 150
55Sejarah dan Kebudayaan Islam3 0 0 0 00133.3 266.7
56Tadris Bahasa Indonesia1 0 0 0 0000 1100
57Tadris Bahasa Inggris9 0 1 1 222.2444.4 333.3
58Tadris Biologi1 0 0 0 001100 00
59Tadris Matematika2 0 0 1 15000 150
60Tafsir Hadits19 2 1 3 631.61157.9 210.5
61Zakat dan Wakaf3 0 0 0 0000 3100